MeLinks Rewind HomeBeatrice
جمعه هفدهم مرداد 1393 | 10:46
منُ و دِلـَم !

Man |
آسان بیندیش،آسان زندگی کن!
سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 | 11:38

می گویند درکشور ژاپن مرد ثروتمندی زندگی میکرد که ازدرد چشم خواب به چشم نداشت وبرای مداوا ی چشم درد از انواع قرص ها وآمپول ها استفاده کرده بود اما نتیجه ایی نگرفته بود .پس از مشاوره باپزشکان و متخصصان زیادی به یک راهب مراجعه کرد وراهب پس از معاینه گفت تایک مدت به چیزی به جز رنگ سبز نگاه نکند.

مرد میلیونر پس از بازگشت از پیش راهب به تمامی مستخدمین خود دستور داد تاباخرید بشکه های رنگ سبز تمام خانه را بارنگ سبز رنگ آمیزی کنند.همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه را باهمین رنگ عوض کرد .پس از مدتی رنگ ماشین لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هرچه که به چشم می آمد را به رنگ سبزو ترکیبات آن تغییر دادوالبته چشم دردش تسکین یافت.بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب ،وی را به منزلش دعوت کرد.

راهب نیز که بالباسی نارنجی وارد منزل اوشد متوجه شد باید لباسی به رنگ سبز می پوشید.اونیز چنین کرد .وقتی نزد بیمار رسید پرسیدآیا چشم دردش تسکین یافته ؟؟؟مرد ثروتمند نیز تشکر کرد و گفت:بله.اما این گران قیمت ترین دارویم بود.

مرد راهب که تعجب کرده بود گفت:بالعکس این ارزانترین نسخه ای بود که تاحالا تجویز کردم.برای اجرای این نسخه تنها کافی بود یک عینک باشیشه ای سبز رنگ می خریدی می کردیدو هیچ نیازی به این همه مخارج نبود.برای اینکار نمی توانی تمام دنیا تغییر دهید بلکه باتغییر چشم اندازت می توانی به کام خود درآوری.

تغییر دنیا کار احمقانه ایی است.اما تغییر چشم اندازمان می تواندارزانترین و موثر ترین روش باشد.

یعنی:

آسان بیندیش،راحت زندگی کن!!!

Man |
دعایی که فراموش کرده ام!!
یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 | 22:12

**خداوندا !  از شکهای ما مراقبت کن زیرا شک ، شیوه ای برای نیایش است . وشک هست که ما را به رشد وا می دارد  چرا که وا می دارد مان  که بی ترس ، به پاسخهای بی شمار یک پرسشگر بنگریم . و تا این امر ممکن باشد ،


**خداوندا ! از تصمیم هایمان مراقبت کن زیرا که تصمیم شیوه ای برای نیایش است . به ما شهامت ببخش تا پس از شک بتوانیم میان دو راه یکی را برگزینیم.که آری ما همواره آری باشد و نه ما همواره نه   ! که وقتی راهی برگزیدیم دیگربه پشت سر ننگریم ونگذاریم ، پشیمانی روح ما را ویران کند . وتا این امر ممکن باشد ،

**خداوندا ! از اعمال ما مراقبت کن زیرا عمل ، شیوه ای برای نیایش است .کاری کن تا نان روزانه ی ما ، بهترین ثمره ای باشد که درون خویش داریم . که بتوانیم ، پس از کار وعمل ، اندکی از عشقی را که دریافت می کنیم ، نثارکنیم . وتا این امر ممکن باشد ..


**خداوندا ! از رویاهای ما مراقبت کن . چرا که رویا داشتن شیوه ای برای نیایش است . کاری کن تا فارغ از سن وسال وشرایط ، شعله ی مقدس امید وپایداری رادر قلب خود روشن نگاه داریم . وتا این امر ممکن باشد ...


**خداوندا ! همواره به ما شیفتگی ببخش زیرا شیفتگی ، شیوه ای برای نیایش است .شیفتگی است که ماراه به آسمان وزمین می پیوندد ، شیفتگی است که به ما می باوراند همه چیز ممکن است . اگر به آنچه می کنیم کاملا متعهد باشیم . وتا این امر ممکن باشد .....


**پروردگارا ! از زندگی ما مراقبت کن ، زیرا زندگی یگانه راهی است که برای تجلی معجزه ی تو داریم . باشد که زمین ، همچنان بذر راگندم کند وما همچنان گندم را نان کنیم و این ممکن است ، تنها اگر عشق بورزیم وهرگز تنها نمانیم .


همراهیت را همواره ارزانی ما کن وهمراهی کن مردان وزنانی را که شک دارند ، عمل کنند ، رویا می بینند ، شیفته اند وزندگی می کنند به گونه ای که انگار هرروزشان سراسر وقف جلال توست ...................آمین 


نسیم روح نواز
Man |
خودت باش!!
یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 | 22:11

علفزار تفتیده ،هنوز نگاه رهگذران را به خود می کشد ،چراکه حیاتش را در اوج زیسته است ...

گل فقط گل است . وتا اوج امکان به گل بودنش می کوشد .

سوسن سفید ، که نادیده در دره می شکفد ،  محتاج توضیح خود به هیچ کس نیست ؛

فقط برای زیبایی زنده است ، لیک آدمیان این "فقط " را بر نمی تایند.

**************

اگر گوجه فرنگی می خواست خربزه باشد ، مسخره ای بیش نبود .

همواره در شگفتم ، که بس مردمان در این دغدغه اند ، که چیزی باشند که نیستند ؛

چرا باید خود را مسخره نمایاند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

همواره لازم نیست تطاهر کنی که نیرومندی ،

نیازی نیست همیشه ثابت کنی همه چیز روبراه است ،

نباید نگران باشی دیگران چه می اندیشند، گریه کن اگر نیازمند آنی ،

 برون ریختن تمام اشک ها به گریه ....چرا که تنها پس از آن باز لبخند توانی زد..... (میتسوئو آئیدا 91-1924)

 


نسیم روح نواز
Man |
آیا میدانی بامزه ترین نوع خصوصیات بشر چیست؟؟؟
یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 | 22:10

تناقض !    به شدت عجله داریم بزرگ شویم وبعد دلمان برای کودکی از 

دست رفته مان تنگ میشود .برای پول در آوردن خودمان را بیمار می کنیم

 ،بعد تمام پولهایمان را خرج می کنیم تا دوباره سالم شویم .آنقدر به آینده

 فکر می کنیم که اکنون راندیده میگیریم و برای همین نه  اکنون را

 تجربه میکنیم ونه آینده را ...طوری زندگی می کنیم که انگار هرگز نمی

 میریم وطوری می میریم که انگارهرگز زندگی نکرده ایم ........ (پائولوکوئیلو)


نگاهی دیگر
Man |
باطری روح
یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 | 15:3
دربیکرانگی زندگی دو چیزافسونم میکند : آبی آسمان که می بینم ومیدانم که نیست و خدایی که نمی بینم ومی دانم که هست .(دکترشریعتی )


مهم نیست شیر باشی یا آهو..مهم اینست که باتمام توان شروع به دویدن کنی (نلسون ماندلا)


شک هایت را باور نکن وهیچگاه به باورهایت شک نکن .زندگی شگفت انگیزست .فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید(نلسون ماندلا)


در زندگی همه چیزعادلانه نیست .بهتراست با این حقیقت کناربیایید.(بیل گیتس )

 

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند. چه تلخ است قصه ی عادت ...........


اگرمردم همه با هم دوست شدند ،عدالت لازم نخواهد بود ولی اگر مردم همه عادل شدند باز از دوستی بی نیاز نخواهد شد.(ارسطو)


دستانی که کمک میکنند پاکتر از دستانی هستند که رو به آسمان دعا میکنند.(کوروش کبیر)


ازمخالفت نهراس ؛ بادبادک زمانی اوج میگیرد که با باد مخالف روبرو شود.(وینستون چرچیل )


اگرقبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم خوشبخت خواهید بود.........


اگر بیش از حد وقت خودرا صرف بودن با کسی کنید که با شما مانند یک گزینه رفتار میکند ، شانس بودن با کسی  که مانند یک اولویت با شمارفتار میکند را ازدست خواهید داد. .... 


Man |
داستان مداد
شنبه بیست و پنجم شهریور 1391 | 21:30

پسرک پدربزرگش را تماشا کرد که نامه ای مینوشت.

بالاخره پرسید:

ماجرای کارهای خودمان را می نویسید؟درباره ی من مینویسید؟

پدربزرگ دست از نوشتن کشید و لبخندی زدوبه نوه اش گفت:درست است،درباره ی تو مینویسم.اما مهم تراز نوشته هایم مدادی است که باآن مینویسم.می خواهم وقتی بزرگ شدی شبیه این مداد شوی.

پسرک باتعجب به مداد نگاه کردو چیز خاصی درآن ندید:

اما این بابقیه مداد هایی که دیدم فرقی ندارد!!!بستگی دارد به آن چطور نگاه کنی.دراین مداد پنج خاصیت است که اگر به دستشان بیاری ،تمام عمرت با دنیا به آرامش میرسی.

خاصیت اول:می توانی کارهای بزرگی کنی،اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که دستی وجود دارد مه حرکت تورا هدایت میکند.اسم این دست خداست،او همیشه باید تورادرمسیر اراده اش حرکت دهد.

خاصیت دوم:گاهی باید ازآنچه می نویسی دست بکشی واز مدادتراش استفاده کنی.این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخرش نوکش تیزتر میشود.پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی،چرا که رنج باعث میشود انسان بهتری شود.

صفت سوم:مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاکن استفاده کنیم وبدان خطا کاربدی نیست درواقع برای اینکه خودت را درمسیر بهتری نگه داری مهم است.

صفت چهارم:چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست ،زغالی اهمیت دارد که داخبل چوب است،پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.

وسرانجام پنجمین خاصیت:مداد همیشه اثری از خود میگذارد.بدان هرکاری در زندگی ات می کنی،ردی به جا می گذارد وسعی کن نسبت به هرکار میکنی ،هشیار باشی و بدانی چه میکنی!!!!

                                                                                                       پائولو   کوئیلو


نگاهی دیگر
Man |
نگفتن
پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391 | 19:32
حرفهایی هست برای نگفتن . گاه ارزش عمیق انسان به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد.


سکوت عجب فریاد رسایی است ، آنجا که حنجره ای برای فریاد نمی ماند......


معشوق من چنان لطیف است که خود را به "بودن " نیالوده است که اگرجامه ی وجود به تن میکرد ،نه معشوق من بود ...


هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد .....تنها انسان بودن کافیست....


هرکسی را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند ...بدان گونه که احساسش می کنند هست....


همه برایم دست تکان دادند..اما کم بودند دستانی که تکانم دادند..


بهشت مکان نیست ...زمان است .وهمان لحظه ایست که ماکنارهم شادیم و به دنیا لبخند میزنیم..


نسیم روح نواز
Man |